Trosoplæring for børn og juniorer

Hvordan kan vi snakke med børn og juniorer om troen, så den relaterer til deres virkelighed?
Hvordan sørger vi for at dække alle de vigtigste temaer i den kristne tro, når vi lægger program for klubben?
Hvordan kobler vi klub, hjem og menighed sammen i den fælles opgave at række troen videre?
VEJEN er en hjælp til dette – og meget mere.
VEJEN er udviklet af LMBU specifikt til brug i børne- og juniorklubber. Prøv det i jeres klub!

Find materialet på VEJEN.org