Klubberne er i gang igen!

Det er igen muligt at afholde klub! Det kan man nemlig udendørs. Find et godt sted fx. et shelter eller en have hvor der er mulighed for at tænde et bål og evt. et halvtag. Og gør så egentlig bare som I plejer.

Alle foreninger må nu mødes udendørs op til 50 deltagere. Vær opmærksom på at I skal kunne redegøre for at det er en foreningsaktivitet og ikke bare en "hygge-samling". Det gøres enklest ved at I gør det, som I plejer i netop jeres klub. Høre bibelfortælling, beder mm. Put evt. jeres skriftlige program i lommen. De gældende retningslinjer vedr. afstand, hygiejne m.m. skal selvfølgelig fortsat overholdes ved udendørs LMBU.

De sidste retningslinjer
Man kan altid finde de nyeste retningslinjer på Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside her: duf.dk/corona
Luthersk Mission giver også god vejledning her: dlm.dk/corona

Kulturministeriets retningslinjer er ikke helt enkle at finde rundt i, så DUF opsummerer sådan:

  • Udendørs foreningsaktivitet kan afholdes med op til 50 deltagere uagtet alder.
  • Der skal holdes mindst 2 meters afstand mellem hver person. Der kan dog udføres aktiviteter, hvor man har direkte berøring med andre. Her skal man dog være ekstra opmærksom på de øvrige anbefalinger om eksempelvis hygiejne.
  • Det er muligt at afholde aktiviteter for flere deltagere end 50, hvis deltagerne er sektionsinddelt i grupper af max 50.
  • Fælles kontaktpunkter skal markeres og rengøres hyppigt.
  • Det er muligt at overnatte i telte og shelters efter gældende retningslinjer.

Derudover skal man selvfølgelig følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om at blive hjemme, hvis man har symptomer, nyse i ærmet, bruge håndsprit osv.

 

Mangler I ideer eller inspiration til hvordan I kan holde en klubgang udendørs?

I denne vejledningen har vi samlet en række forslag og ideer.