Sidste år med KOMFRIT

Efter grundige overvejelser har vi i LMBUs Landsbestyrelse besluttet at stoppe med at udgive bladet KOMFRIT. Det sker med udgangen af 2021.

I årenes løb har LM og LMBU udgivet forskellige blade til børn, som alle har haft en vigtig rolle i det kristne børnearbejde. Men nogle gange er det godt at overveje, om vi skal stoppe op og gå en ny vej, for bedst muligt at kunne formidle og forkynde evangeliet om Jesus til børnene.

LMBU har en vision og et ønske om at styrke trosoplæringen og give evangeliet til næste generation. Trosoplæringen foregår både i hjemmet, i klubben og på tværs af generationerne i menigheden. Og sammenhængen mellem disse tre steder ønsker vi at styrke.

Noget nyt er på vej
Derfor er vi i gang med at udvikle og producere et nyt undervisningsmateriale. Det henvender sig primært til brug i børne- og juniorklubber, men vil også inkludere forskelligt materiale til brug i hjemmene. Vi ser meget frem til at kunne præsentere dette materiale når det udkommer. Så abonner gerne på LM Kids’ nyhedsmail eller følg med i Tro & Mission, for der kommer mere information disse steder i løbet af året.

Vi er overbevist om, at KOMFRIT har udfyldt en vigtig rolle i forhold til at række evangeliet om Jesus til børn i børneklubber og til at hjælpe børneklublederne. Og dét har vi med i tankerne, når vi udvikler det nye materiale.
Fremover ønsker vi også at hjælpe børn og deres familier med at lære Jesus at kende samt på bedst mulig måde støtte børneklubledere i denne vigtige opgave.
Så når KOMFRIT ikke længere udkommer, vil vi gøre det på andre måder – bl.a. med det nye materiale.

Slutter med et brag og holder jul med Gumle
Julenummeret af KOMFRIT i 2021 bliver et helt særligt blad med flere sider end normalt.
KOMFRIT og Gumle har besluttet at holde jul sammen i 2021. Det vil de gøre ved at lave et juleblad med andagter, konkurrencer, kreative ideer og opgaver.

Formålet med julebladet er at forkynde evangeliet til børn i Danmark, bruge julen som en særlig anledning til at pege på Jesus samt at hjælpe familier til at få noget familietid, hvor de er sammen om julens budskab.

Abonnenter på KOMFRIT får automatisk dette særlige juleblad. Men vores ønske er også, at bladet kommer ud til børn og familier, som ikke normalt modtager KOMFRIT. Så overvej gerne om du, din børneklub eller din menighed skal bestille en portion ekstra KOMFRIT-blade til julen 2021, som I kan dele ud til børn i byen. Senere på året kommer der mere information om, hvordan man bestiller julenummeret.

Nyd resten af 2021 med KOMFRIT
Vi håber du vil nyde de KOMFRIT-blade, der udkommer i 2021. Du kan bl.a. glæde dig til temaerne om Ruth, om sand, om Daniel og om familie.

For abonnenter

Læs mere
Du skulle gerne have modtage en mail eller et brev om dette allerede. Da KOMFRIT lukker pr. 31/12 2021 vil dit abonnement automatisk ophøre. Du behøver derfor ikke selv gøre noget aktivt i den forbindelse.