»Guds D-Dag«

Hør artiklen her

Hans-Ole Bækgaard, Aarhus.

44 år og uddannet teolog. Han er ansat som ledende valgmenighedspræst ved Aarhus Bykirke og er formand for Indre Mission i Danmark.

Privat bor han i Viby J. med sin kone Trine og to børn.

Satan er besejret! Det er den Jesustroendes virkelighed. Påskemorgen blev Guds D-Dag – men krigen er endnu ikke slut. Satan har en given og besejret magt, som dog stadig tvinger mennesker til at adlyde.

Under Anden Verdenskrig kunne man i BBC-radio høre C. S. Lewis holde en række oplæg om kristendommens troværdighed. Nogle år efter krigen blev de udgivet som bog med titlen ”Mere Christianity”. Om Satans magt og adfærd har han et meget beskrivende billede, som flugter med det bibelske budskab.

Begyndelsen til enden

Som nazisterne på det tidspunkt havde besat Europa, sådan havde ”Den mørke Magt” besat verden. Da de allierede fik fodfæste på Normandiets kyster og derfra kunne bekrige nazisterne, satte D-Dag ind. En kamp for at fjerne alt, som ville stå freden imod. D-Dag var begyndelsen mod enden til sejr og frihed. D-Dag var undergangens dag for fjenden. Selvom nazisterne virkede for en tid, var deres dage talte, og de kæmpede egentlig kun en desperat kamp inden deres endelige nederlag.

Gud virker på samme måde i verden. Jesu død på korset var Guds kamp mod Djævelen for at gøre ham magtesløs i hans stræben efter at forhindre frelsen for os. Jesu sejr blev slået fast ved hans opstandelse fra de døde påskemorgen. Påskedag blev Guds D-Dag, hvor Jesus Kristus tydeligt gjorde krav på sit Rige og på dem, som hører ham til. Han stod frem som den sande konge og magthaver. Men … krigen var endnu ikke slut med Guds D-Dag. Der var stadig flere kampe, som skulle kæmpes, og meget mere sabotage skulle stilles på benene for at infiltrere fjenden. Og sådan er det stadig!

Ikke enden endnu

Lewis pointe er: Det er netop derfor, at kirken og det kristne folk har en vigtig rolle at spille. Vi lever stadig i ”fjendebesat territorium”, men tager del i Guds store plan for at lægge Fjenden ned. Netop derfor ynder Satan at friste os til fejhed, dovenskab og intellektuelt snobberi, så vi forhindres i at gå i kamp.

Vi ved, at når Jesus kommer igen, så møder Satan og alle hans dæmoner og håndlangere deres endeligt, den evige fortabelse. Men det må ikke få os kristne til at tro, at så er kampen mod Djævelen og al hans væsen og alle hans gerninger ligegyldig. Nej, de må forsages. For som Hitler kæmpede for sin sejr efter D-Dag og fortsat tvang mennesker til at adlyde ham, sådan opererer Satan også. Han giver aldrig op!

En givet magt

Der er det særlige ved Satans magt, at han har fået den givet. Satan er et skabt væsen og kan ikke blive lige med sin Skaber. Gud vil altid stå over ham i styrkeforholdet. Som skabning er Satan givet visse magtbeføjelser, som han i sit onde væsen har valgt at misbruge og sætter en ære i at bruge mod Gud. Jo mere ødelæggelse, des bedre. Jo flere, som vender Gud ryggen, des herligere. Derfor forfører og frister han. Derfor anklager han alt og alle for ikke at leve op til Guds forventninger for at skabe mistillid og mismod.

Undervurderer du Satans taktik og magt, så overrumples du af hans snedighed og dæmoniske finurligheder. Dyrker du hans væsen med interesse, indfanges du i en besættelse af hans ondskab. Falder du på halen over hans evner, kommer du til alt for let at give op i kampen og mister frimodigheden.

 

>På dansk hedder C.S. Lewis bog "Det er Kristendom", udgivet af forlaget Scandinavia<

En besejret magt

Vi kan ikke bekæmpe eller besejre Satan selv. Men evangeliet er, at det skal vi heller ikke. Det har Jesus gjort ved Guds D-Dag – og han vil tilføre Satan det endelige evige nederlag, når han kommer igen. Ved Ordet, dåben og nadveren får vi del i den sejr! Og så har vi som troende fået givet en række åndelige våben til vores kamp, som vi kan bruge i Jesu navn.

Det er med den frimodighed og udholdenhed*, at vi skal vogte os for Satan og forsage ham. Vi skal bede om styrke og visdom til at gennemskue ham og stå ham imod. Vi skal bede om Åndens udrustning til at kæmpe mod alt det, der vil ødelægge Jesu kirke og det kristne folk. Og så skal vi ikke lytte til ham, når han taler løgn ind i vores liv eller lyver om Guds nåde og tilgivelse, om Guds kærlighed og magt, om Guds bud og gode ordninger for livet. For han er besejret*!

 

Se oversigten over tema-artiklerne her.

 

 

 

 

 

*1 Pet 5,8-11

 

*Rom 8,31-39


Kunne du lide denne artikel?

Ressourcer
Kontakt
  • Landsleder
  • Ivan Jakobsen
  • Foreningens adresse
  • Industrivænget 40,
  • 3400 Hillerød
  • 48207660
  • lmbu@lmbu.dk
Følg os